PARA MOTORES DAIHATSU MARINE 5DK20 Marca: Daihatsu Marine